עסקים והשקעות בבריטניה לאחר הברקזיט

28 ספטמבר, 2016

יום עיון בשיתוף עם שגרירות בריטניה בישראל, Profimex ופירמת ראיית החשבון KPMG. במהלך המפגש נידונו השלכות הברקזיט על תחומים עסקיים שונים.

08:30-09:15 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר
09:15-09:20 דברי פ דברי פתיחה
עו"ד עמיר צפריר, שותף בכיר, גולדפרב זליגמן
עו"ד אניטה לבינט, נשיאת לשכת המסחר ישראל בריטניה
9:20-10:05 The Implications of Brexit
HE The British Ambassador David Quarrey
10:05-10:20 אפקט הברקזיט: תרחישים אפשריים והשלכות על ההתנהלות העסקית
יונתן לבנדר, סמנכ"ל פיתוח עסקי ושיווק, KPMG סומך חייקין
10:20-10:30 הפסקה
10:30-11:10 ההזדמנות שבמשבר: השלכות הברקזיט על הנדל"ן ויתרון ההשקעה לטווח ארוך
אסף רוזנהיים, מנהל ההשקעות, פרופימקס
Biki Bhuptani, Director, Greenridge, UK