סמינר על ניתוח כלכלי של החוק – המכון להשתלמות שופטים

18 מאי, 2016

עו"ד ד"ר דפנה קפליוק הרצתה בפני שופטים ישראלים על ניתוח כלכלי בברירת דין.