מפגש פורום מזכירי החברות הציבוריות של ACC Israel וגולדפרב זליגמן

17 ספטמבר, 2020

וובינר ייחודי של פורום מזכירי החברות הציבוריות של גולדפרב זליגמן וACC Israel בנושא ועדות בלתי תלויות.

 

10:00-10:05       התכנסות ודברי פתיחה

עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

עו"ד נירה פורן, מנהלת ACC Israel

עו"ד ענבל בן ארצי, ראש פורום מזכירי חברות ציבוריות, ACC Israel, יועצת משפטית ומזכירת חברה אי.בי.אי. בית השקעות

 

10:05-10:20      עדכוני רגולציה ומגמות שוק

עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

 

10:20-10:45      ועדה בלתי תלויה בעסקאות בעלי עניין

עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

ועו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני ממחלקה זו

 

10:45-11:10      מגמות בקשר למינוי דירקטורים – ועדות מינוי פנימיות

עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן