מפגש פורום החברות הציבוריות של ACC Israel וגולדפרב זליגמן

29 נובמבר, 2020

וובינר ייחודי של פורום החברות הציבוריות של גולדפרב זליגמן וACC Israel בנושא תוכנית אכיפה פנימית בדיני ניירות ערך.

 

10:00-10:05      התכנסות ודברי פתיחה

עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

עו"ד נירה פורן, מנהלת ACC Israel

עו"ד ענבל בן ארצי, ראש פורום מזכירי חברות ציבוריות, ACC Israel

10:05-10:15      'זרקור' – מצב שוק

עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

 

10:15-11:00      תוכנית אכיפה – 'סודות' קטנים לבנייה ולהטמעה נכונה

עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

ועו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני ממחלקה זו

 

אירועים נוספים