מסיטים את הזרקור – חברות ממשלתיות בעידן של סיכונים גוברים

27 ספטמבר, 2017

יום עיון: ניתוח וניהול סיכונים בחברות ממשלתיות, בשיתוף לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, גולדפרב זליגמן ומשרד אלקלעי מונרוב ושות'.

08:30-09:15     התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר

09:15-09:20     דברי פתיחה
עו"ד עידו גונן, שותף וסגן ראש מחלקת חברות, מימון, בנקאות וביטוח, גולדפרב זליגמן
מר יעקב נוס, נשיא לשכת המבקרים הפנימיים בישראל

09:20-09:50     מניעת מעילות והונאות בחברה ממשלתית
רו"ח עופר אלקלעי, אלקלעי מונרוב ושות'

09:50-10:20     מנהלים ולא מנוהלים – מפת דרכים ליועץ המשפטי בחברות ממשלתיות
עו"ד עידו גונן, שותף וסגן ראש מחלקת חברות, מימון, בנקאות וביטוח, גולדפרב זליגמן

10:20-10:50     היבטים משפטיים בסיכוני אבטחת מידע וסייבר בחברות ממשלתיות
עו"ד לריסה קליימן, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, ענבל חברה לביטוח בע"מ

10:50-11:00     הפסקה

11:00-11:30     תהליך ניהול הסיכונים בחברה ממשלתית – מתאוריה למעשה
גב' תמר רוזנברג-שטיינר, מנהלת היחידה לניהול סיכונים, חברת החשמל לישראל

11:30-12:00     ניהול סיכונים בעידן החדש – Data Driven Risk Management
רו"ח גיא מונרוב ורו"ח מוטי הרשוקביץ, מנהל תחום Data Analytics, אלקלעי מונרוב ושות'