חזון לאוסטרליה 2020: כנס GAP – איתנות לאומית

06 נובמבר, 2020

עו"ד שירין הרצוג, שותפה במחלקת חברות וטכנולוגיה במשרדנו, השתתפה בפאנל במסגרת וובינר בנושא "איתנות לאומית" של GAP אוסטרליה.

עו"ד הרצוג הרצתה בנושא  “Resilience – To be or not to be”.