השתלמות – המדרשה להשתלמות עורכי הדין של לשכת עורכי הדין

03 יוני, 2018

עו"ד שירין הרצוג, שותפה במחלקת חברות וטכנולוגיה במשרדנו, הרצתה במסגרת השתלמות עומק בנושא הכשרת דירקטורים שקיימה המדרשה להשתלמות עורכי הדין של לשכת עורכי הדין.
הרצאתה של עו"ד הרצוג, תחת הכותרת "הוועדה המיוחדת – לא חותמת גומי!", התמקדה בוועדות מיוחדות שדירקטוריונים מקימים. עו"ד הרצוג העניקה המלצות להתנהלות הוועדה המיוחדת ועורכי דינה, סקרה את התפתחות הפסיקה בנושא והעלתה דילמות מקצועיות ואתיות הניצבות בפני האורגנים השונים של החברה בקשר עם הוועדה המיוחדת.