הנפקה דוט קום: הזדמנויות הנפקה בבורסה בתל-אביב לחברות היי-טק וביו-מד

30 יוני, 2016

יום עיון שהתקיים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך ו-IATI – האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות.

08:30-09:15 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר
09:15-09:20 דברי פ דברי פתיחה
עו"ד נחמה ברין, ראש מחלקת שוק הון, גולדפרב זליגמן
מר יגאל ברקת, סמנכ"ל שיווק, הבורסה לניירות ערך בתל אביב
מר ארז צור, IATI
9:20-10:00 מפת דרכים להליך ההנפקה בבורסה בתל אביב
עו"ד תמר לוז, שותפה, מחלקת שוק הון, גולדפרב זליגמן
רו"ח דני ויטאן. שותף, מנהל המחלקה המקצועית, KPMG סומך חייקין
10:00-10:40 הדרך לגדול לקראת מכירה, מיזוג או הנפקה בחו"ל
מר יגאל ברקת, סמנכ"ל שיווק, הבורסה לניירות ערך בתל אביב
10:40-10:50 הפסקה
10:50-11:30 הנפקה בת"א – הדרך הקלה
גב' חני שיטרית בך, סמנכ"לית בכירה, מנהלת המחלקה הכלכלית, הבורסה לניירות ערך בתל אביב
מר שריה אורגד, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת אסטרטגיה ופיתוח עסקי, הבורסה לניירות ערך בתל אביב