היכן עובר הגבול? על פסילת מחיר העסקה על-ידי המכס

21 אוקטובר, 2020

ההסכמים הבינלאומיים, כמו גם דיני המכס בישראל, קובעים כי הערך לצרכי מסי יבוא נקבע על-פי מחיר העסקה. ובכל זאת, במקרים רבים אנו נתקלים במצבים שבהם רשות המסים פוסלת את מחיר העסקה בטענות שונות. הנושא הגיע אף לפסיקת בתי המשפט שהניבה דיונים מעניינים וגם מתחה ביקורת על רשות המסים. במפגש זום זה שתפנו אתכם בתובנות שונות בנושא.

אירועים נוספים