מועד הגשת אישורי יבוא – הגיע הזמן לשינוי! (חלק ראשון)

22 יולי, 2020

מפגש זום מקצועי קצר אשר עסק במועד הגשת אישורי יבוא.

במסגרת המפגש נסקרו מקרי בוחן עדכניים ביותר, הוענקו המלצות להמשך התנהלות מול המכס וכן ניתנה האפשרות להעלאת שאלות.

אירועים נוספים