הגנת פרטיות במציאות משתנה

13 אוגוסט, 2020

התקופה הנוכחית מציבה אתגרים משמעותיים, רבים מהם בתחום הגנת הפרטיות וזאת נוכח שינויים גלובאליים בדיני הגנת הפרטיות ונוכח מגפת הקורונה.
במפגש מקוון זה התמקדנו בהשלכות אתגרים ושינויים אלו ובדרכים להתמודדות עמם.

 

במפגש מקוון זה דנו ב:

  • השלכות ביטול ה- Privacy Shield ותזכיר חוק הגנת הפרטיות
  • שאלות רגולטוריות לאור שינוי הדינים והשפעות המגפה
  • כיצד משפיעה מהפכת הפרטיות על ההתנהלות היומיומית של הארגון ושל בעלי התפקידים בו?
  • סקירת אתגרים ושיתוף בלקחים מהשטח

 

עו"ד שרון אלוני, שותפה, מחלקת חברות וניירות ערך, בינלאומי, גולדפרב זליגמן

גלעד ירון, דירקטור, ראש תחום הגנת המידע, מרכז הגנת הסייבר, BDO

עו"ד גל שיאון, מחלקת חברות וניירות ערך, בינלאומי, גולדפרב זליגמן