האם המכס יכיר בהנחה שקיבלתי מהספק? על קבילותם של מחירים והנחות

15 יולי, 2020

במפגש זום מקצועי קצר זה עסקנו בשאלת קבילותם של מחירים והנחות.

במסגרת המפגש נסקרו מקרי בוחן עדכניים ביותר, הוענקו המלצות להמשך התנהלות מול המכס וכן נתנה האפשרות להעלאת שאלות.

אירועים נוספים