דיני מכרזים ליועצים משפטיים: מעריכה להלכה

21 ינואר, 2015

יום עיון בשיתוף עם אירגון היועצים המשפטיים – ACC, אשר עסק בהיבטים פרקטיים בדיני מכרזים תוך מתן דגש על פסיקה וחקיקה עדכניות.

08:30-09:15  קפה ומאפה של בוקר

09:15-09:20 דברי פתיחה – עו"ד רמי סופר, שותף, ראש מחלקת חברות,
מימון, בנקאות וביטוח

09:20-10:20 היבטים פרקטיים בליטיגצית מכרזים, עו"ד עמרי קאופמן,
שותף, סגן ראש מחלקת ליטיגציה תאגידית ותובענות ייצוגיות

10:20-10:30 הפסקה

10:30-11:30 תנאי סף ופגמים בהצעות, עו"ד תומר מגיד, שותף, מחלקת
חברות, מימון, בנקאות וביטוח