אופק חדש – הזדמנויות מימון באוסטרליה

25 אפריל, 2017

יום עיון ייחודי בנושא הנפקות באוסטרליה, בשיתוף עם פירמת ראיית החשבון BDO זיו האפט, הבורסה האוסטרלית לניירות ערך (ASX), לשכת המסחר ישראל-אוסטרליה, Otsana Capital והאודן ישראל. הכנס עסק באפשרויות לגיוס הון באוסטרליה ובהזדמנויות ובאתגרים הניצבים בפני חברות ישראליות המבקשות להנפיק באוסטרליה.

08:30-09:10        Welcome & Registration

09:10-09:20        Opening Remarks

                                             CPA Danny Margalit, Chairman & CEO, BDO Zif Haft

Adv. Gabi Hake, Senior Parnter, Goldfarb Seligman

Mr. Paul Israel, Executive Director. Israel-Australia, NZ & Oceania Chamber of Commerce

09:20-09:40        An Ocean of Opportunities – First steps toward an IPO in Australia
Adv. Gabi Hake, Senior Parnter, Goldfarb Seligman

09:40-10:10        Listing on ASX – An alternative to Series B
Eddie Grieve, Head of Listings and Issuer services, ASX
James Posnett, Senior Manager, Listings Business Development, ASX

10:10-10:30        Australian IPO’s – Corporate Finance perspective
Adam Myers, Partner, BDO Australia

10:30-10:40        Break

10:40-11:10        Directors and Officers Liability Insurance – Preparing for an IPO in Australia
Yitzhak Malik, Deputy Managing Director, Howden Israel

11:10-11:40        The Listing Process on ASX
Faldi Ismail, Managing Director, Ostana Capital
Brenden De Kauwe, Director, Ostana Capital

11:40-12:00        Case Study – G Medical Innovation Ltd.
Rafi Heumann, COO, G Medical Innovation Ltd.