סגל משרדנו

גילעד_קסלר

גילעד קסלר

עורך דין
גילת_בוכריץ

גילת בוכריץ

ראש מחלקת לקוחות ותכנון אסטרטגי
גל_פניני

גל פניני

עורך דין
גל_שטיין

גל שטיין

עורכת דין
גל_שיאון

גל שיאון

עורך דין בכיר
גלית_בר_כהנא

גלית בר כהנא

עורכת דין
גלעד_רונן

גלעד רונן

עורך דין

אנו מעדכנים את האתר שלנו מעת לעת. רשימת הסגל המשפטי שלנו המופיעה באתר אינה עדכנית לחלוטין בין עדכון לעדכון. עמכם הסליחה.