ZOOM IN על מע"מ

26 יולי, 2022

הנכם מוזמנים לוובינר נוסף בסדרת וובינרים חדשנית וייחודית בתחום המע"מ, בהובלת עו"ד ורו"ח ליאת פייג-נויבירט, ראשת תחום מע"מ במחלקת מיסים.
הצטרפו אלינו בשבוע האחרון של כל חודש לוובינר על כל מה שחם וחשוב לדעת, הסברים על סוגיות חשובות, עדכונים וחידושים, פרשנויות ומגמות בתחום ומידע שלא תמצאו בשום מקום אחר.

בוובינר הקרוב נתמקד בהיבטי מע"מ בפעילות מלכ"רים / אלכ"רים / עמותות / חל"צ, ביניהם סיווג לצורכי מע"מ / פיצול סיווג, דיווח מפורט, עסקאות אקראי במקרקעין, ייבוא שירותים ונכסים בלתי מוחשיים, השאלת עובדים והשתתפות במכרזי מדינה.
כמו כן, נעדכן על פסק דין חדש – פסק דין הגשמה קוסמי ניהול פרויקטים בע"מ – והשלכותיו לגבי מע"מ בשיעור אפס.