"מועדון ארוחת הבוקר" השנתי לדירקטורים בהובלת משרד פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ Grant Thornton Israel ובשיתוף משרדנו.

25 יוני, 2019

משרדנו לקח חלק ב"מועדון ארוחת הבוקר", כנס שנתי לדירקטורים בהובלת משרד פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ Grant Thornton Israel.

08:30-09:00 התכנסות וכיבוד קל
09:00-09:10 דברי פתיחה
רו"ח יוסי גינוסר, מנכ"ל, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ
עו"ד אהרן מיכאלי, שותף וראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות וחדלות פירעון, גולדפרב זליגמן
09:10-09:30 אחריות דירקטורים ונושאי משרה בהליכי חדלות פירעון

בעוד מספר חודשים יכנס לתוקף חוק חדלות פירעון אשר מחיל אחריות נזיקית אישית על
חברי הדירקטוריון, שידעו או שיהיה עליהם לדעת, כי תאגיד נמצא בחדלות פירעון, ולא נקטו
אמצעי סביר לצמצום היקפה
עו"ד אהרן מיכאלי, שותף וראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות וחדלות פירעון,
גולדפרב זליגמן
09:30-09:50 חדלות פירעון – המדריך לזיהוי מוקדם
רו"ח מיקי בלומנטל, שותף מנהל, פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel
09:50-10:10 מי הזיז את הבטיחות שלי?
ארז מימון, לשעבר- ראש מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה והרווחה
10:10-10:30 טיפים לדירקטורים – כיצד להימנע מתביעות בנושא בטיחות
רו"ח דורון כהן, שותף, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ Grant Thornton Israel
10:30-10:50 סייבר וחומרים מסוכנים
רו"ח חנן טוויזר, שותף, מנהל מחלקת , פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ Grant Thornton Israel
10:50-11:30 סקר דירקטורים אינטראקטיבי
באמצעות אתר "קהוט"
11:30-12:30 בראנץ' מפנק