העברת מידע פיננסי בין מדינות – הערכות ליישום ה – CRS

15 יולי, 2019

משרדנו קיים מפגש ראשון בשיתוף איגוד קרנות הגידור בישראל (בהובלת מנכ"לית האיגוד, עו"ד ליטל דגן), בנושא העברת מידע פיננסי בין מדינות – הערכות ליישום ה – CRS.
נשאו דברים עו"ד אורן וולפין, שותף במחלקת תאגידים ושוק הון במשרדנו, מהמובילים את שיתוף הפעולה עם האיגוד, עו"ד טל עצמון, ראש מחלקת מיסים במשרדנו ועו"ד ליאת גרבר, שותפה במחלקת מיסים במשרדנו, שהרצתה בפני באי הכנס על הערכות להעברת מידע פיננסי בעקבות יישום ה – CRS.
עוד בין המרצים במפגש: עו"ד רמי ששון, קצין ציות ראשי בבנק דיסקונט; וערן רייניש, מייסד ומנכ"ל אקסקליבר.

08:30-09:00       התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר

09:00-09:15       דברי פתיחה

עו"ד טל עצמון, שותף וראש מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן

ליטל דגן, מנכ"לית איגוד IHFA

עו"ד אורן וולפין, שותף במחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

09:15-10:00      הערכות הבנק ליישום ה- CRS

עו"ד רמי ששון, קצין ציות ראשי, בנק דיסקונט

10:00-10:45       העברת מידע פיננסי – הערכות לסדר היום החדש

עו"ד ליאת גרבר, שותפה במחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן

10:45-11:15       גיוס לקוחות זרים – אמנת CRS בראייה גלובלית  

ערן רייניש, מייסד ומנכ"ל אקסקליבר