ESG ככלי אפקטיבי ליצירת דיאלוג בשוק ההון

16 נובמבר, 2021

במפגש נבחן את הכלים ליצירת שיח אפקטיבי, נבדוק איך שיקולי ה- ESG משרתים את הגופים המוסדיים בביצוע השקעות ומהו הזמן הנכון לדיאלוג בנושא זה בין החברות הציבוריות לגופים המוסדיים. בהשתתפות עו"ד גור נאבל, ראש תחום שוק הון במחלקת תאגידים ושוק הון.