תקנים – הרפורמה החדשה ביבוא יוצאת לדרך | חלק שני

01 יוני, 2022

בחודש יוני, תיכנס לתוקפה הרפורמה החדשה ביבוא בנוגע למוצרים שחל עליהם תקן רשמי.
בחלק השני של הוובינר המיוחד נתייחס לרפורמה החדשה והחשובה.

על מה נספר?
•מהן קבוצות המוצרים?
•מהי חובת שמירת תיק מוצר?
•מהו מסלול התקינה הזרה (קסיס)?
•מעבדות מוכרות בחו"ל