תצהיר היצואן החדש – הערכות לקראת צעדי האכיפה של המכס

26 דצמבר, 2016

יום עיון מקצועי בנושא ההשלכות והמשמעויות של הנוהל החדש המחייב יצואן שאינו בטחוני לחתום על תצהיר יצואן שנתי, ועל יצואן בטחוני למלא תצהיר בכל משלוח ייצוא.

 

08:30-09:15 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר

09:15-10:00 תצהיר היצואן החדש – דגשים, הנחיות וחשיפות אפשריות, עו"ד שירית נקר, שותפה, תחום דיני יבוא יצוא וסחר בינלאומי – מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן

10:00-10:15 הפסקה

10:15-11:00 משטרי הפיקוח על היצוא הישראלי: עיקרי הדרישות וסקירת הסנקציות הפליליות והאזרחיות לשנת 2016, עו"ד גיל נדל, ראש תחום דיני יבוא, יצוא וסחר בינלאומי – מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן