תעשיה, שפכים, תאגידים ומה שבינהם: סוגיות בכללי תאגידי מים וביוב

21 דצמבר, 2015

מפגש בשיתוף עם חברת שר ייעוץ והדרכה בע"מ, בנושא כללי תאגידי מים וביוב. המפגש סיפק כלים משפטיים ומקצועיים להתמודדות עם האכיפה המוגברת בתחום שפכי התעשייה.

08:30-09:15  קפה ומאפה של בוקר

09:15-09:20  דברי פתיחה
             עו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן
גב' שרון ראובני, משנה למנכ"ל ובעלים, חברת שר יעוץ והדרכה

09:20-10:00  ניהול שפכים תעשייתיים בסביבה רגולטורית משתנה
עו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן

10:00-10:20  מדוע דוגמים שפכים? גב' שרון ראובני, משנה למנכ"ל ובעלים, חברת שר יעוץ והדרכה.

10:20-10:40  ניהול הסכסוך מול תאגידי המים והמלצות לשיפור איכות השפכים
             מר עדי קריו, מנהל פרויקטים, חברת שר יעוץ והדרכה

10:40-11:00  הפסקה

11:00-11:40  חוק רישוי סביבתי משולב – חידושים ברגולציה בנושא שפכי תעשייה
מר דניאל שרון, ממונה על שפכי תעשייה, המשרד להגנת הסביבה

11:40-12:00 מחשבים מסלול מחדש: שינוי משטר התשלומים לתאגידי מים וביוב
 עו"ד לימור עמר, מחלקת נדל"ן-תכנון ובניה, גולדפרב זליגמן

אירועים נוספים