תוכנית אכיפה פנימית בדיני ניירות ערך – בין יעיל לאפקטיבי | בשיתוף יועמ"שים למען יועמ"שים

04 ינואר, 2023

הנכם מוזמנים לוובינר בשיתוף יועמ"שים למען יועמ"שים. בוובינר נסקור את שלבי העבודה העיקריים ותחומי ההסדרה המרכזיים בתוכנית אכיפה בדיני ניירות ערך, טיפים ליועצים משפטיים לבנייה ולהטמעה נכונה של התוכנית וחובת הפיקוח של הדירקטוריון בראי הפסיקה האחרונה.