שלחתי תבנית לספק בחו”ל לייצור מוצר – האם צריך לשלם על כך מיסי יבוא?

20 ינואר, 2021

דיני המכס קובעים מתי יש להוסיף לערך הטובין את ערכם על עזרי ייצור שונים הנשלחים ללא חיוב לספק.

בוובינר זה עסקנו בנקודות הבאות:

• אילו עלויות יש להוסיף לערך הטובין?
• האם צריך להוסיף גם את ערכם של השירותים שניתנו ליצרן או רק את ערכם של טובין מוחשיים?
• האם זו "המצאה" ישראלית או שמדובר בהוראה בינלאומית?