שינויים ותהפוכות בעולם התכנון והבניה: כל הדגשים, החידושים והעדכונים בעקבות חוק ההסדרים

27 ינואר, 2022

חוק ההסדרים יצר מספר "מהפכות" בתחומים שונים בעולם התכנון. על מנת לקבל את ההחלטות הנכונות בקידום פרויקטים יש להכיר היטב את השינויים הרלבנטיים בהליכי התכנון והרישוי.

בוובינר יוצגו בפניכם את הנושאים העיקריים שעודכנו בחוק הרלבנטיים לעולם התכנון והבניה. נטפל בדגשים ובנקודות שראוי לתת עליהם את הדעת בעקבות אישורו של החוק, המשפיעים על הליכים בתכנון ועל הליכים קיימים. בין היתר נעסוק בשינויים הנוגעים לתכנון שטחים למגורים, בסוגיות ברישוי הבניה והשלכות חוק המטרו.