שחרור מהמכס של מוצרים החייבים בתקן – ריענון לקראת כניסתם לתוקף של העיצומים הכספיים

16 יוני, 2021

הממונה על התקינה הודיע כי החל מיום 1.7.21 יוטלו עיצומים כספיים על עוסקים אשר יפרו את חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא.

בוובינר הקרוב נרענן את הדרישות לשחרור מפיקוח המכס בנוגע למוצרים החייבים בתקן.

על מה נספר?

כיצד משחררים מהמכס מוצרים החייבים בתקן?
מהן הקבוצות השונות?
מהו מפר אמון?
כיצד משתלבים העיצומים הכספיים בעניין זה?