שחרור מהמכס של מוצרים החייבים בתקן – ריענון לקראת כניסתם לתוקף של העיצומים הכספיים (חלק שני)

30 יוני, 2021

הממונה על התקינה הודיע כי החל מיום 1.7.21 יוטלו עיצומים כספיים על עוסקים אשר יפרו את חוק התקנים
ופקודת היבוא והיצוא.
בוובינר הקרוב ריעננו את הדרישות לשחרור מפיקוח המכס בנוגע למוצרים החייבים בתקן.

על מה  סיפרנו?
כיצד משחררים מהמכס מוצרים החייבים בתקן?
מהן הקבוצות השונות?
מהו מפר אמון?
מהו תיק מוצר?
כיצד משתלבים העיצומים הכספיים בעניין זה?