רשות המסים חייבת לגלות לכם חומרי חקירה ומסמכים נוספים!

02 יוני, 2021

לפני ימים בודדים ניתנה החלטה חשובה של בית המשפט המחוזי בתל אביב שעוסקת בחובתה של רשות המסים לגלות חומרים שונים לנישום.
בוובינר הנוכחי נספר על ההחלטה ועל משמעויותיה הרבות.

על מה סיפרנו?

• הויכוח בעניין הגלגל הרזרבי.
• המסמכים שהתבקשו.
• עמדת רשות המסים.
• מהם מסמכים פנימיים? מתי ניתן יהיה לקבל אותם?
• מה פסק בית המשפט העליון במקרים דומים?