רפורמת הבלו ומס קניה על ממסים ושמנים חוזרת!

04 אוגוסט, 2021

לאחר שנדחתה למעלה משנתיים, בכוונת משרד האוצר ליישם את רפורמת הבלו על ממסים ושמנים.
בוובינר שהוקדש לעניין זה עסקנו בעיקרי הרפורמה ובהשפעתה על יבואנים, יצרנים ומשווקים של ממסים, שמנים ומוצרים נוספים.
על מה סיפרנו:
על אילו מוצרים יוטלו הבלו / מס הקניה?
אילו תעשיות יהיו פטורות מהמס החדש?
מה יהיה מנגנון הדיווח?
כיצד נכון להיערך כבר עתה?
מה יכול יצרן / יבואן לעשות כדי להשפיע על החקיקה המתהווה?