רעידות אדמה, חומרים מסוכנים ומה שבינהם

21 ספטמבר, 2016

יום עיון בשיתוף עם חברת הזמט בע"מ, בנושא הערכות חברות ומפעלים לאירועי חומרים מסוכנים ולרעידות אדמה.

08:30-09:15 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר
09:15-09:20 דברי פ דברי פתיחה
עו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן
גב' ענת צור, סמנכ"ל הנדסה, הזמט בע"מ
9:20-10:00 מדיניות המשרד להגנת הסביבה בתחום טיפול בחומרים מסוכנים כנגד איום רעידות אדמה
אינג' מיכאל ואטנמכר, מרכז בכיר היערכות לחירום, המשרד להגנת הסביבה
10:00-10:40 מתקני חומרים מסוכנים ורעידות אדמה – דרישות חדשות של המשרד להגנת הסביבה
ענת צור, סמנכ"ל הנדסה, הזמט בע"מ
10:40-10:50 הפסקה
10:50-11:30 היערכות ושיפור עמידות מפעלים ברעידות אדמה – סוגיות משפטיות
עו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן

אירועים נוספים