רגולציה סביבתית ליועצים משפטיים – כלים מעשיים לחברות בישראל

31 מאי, 2016

מפגש מקצועי אשר עסק בחידושי רגולציה סביבתית, בתכניות אכיפה פנימית ובקידום תפיסות מתקדמות של קיימות.
בשיתוף ACC – אירגון היועצים המשפטיים וארגון – The Natural Step Israel.

08:30-09:15 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר
09:15-09:20 דברי פ דברי פתיחה
עו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן
עו"ד תחיה רותם פורטס, ראש פורום חברות ציבוריות ב- Acc Israel
9:20-10:50 חידושים ברגולציה סביבתית – מתובענות ייצוגיות לאחריות נושאי משרה
סקירת עדכוני פסיקה, חקיקה וסוגיות באחריות נושאי משרה ובאכיפה פנימית עו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן
10:50-11:00 הפסקה
11:00-11:30 קיימות – האתגר וההזדמנות
אסטרטגיות לקיימות כמנוע לחדשנות ואיכות בחברות
מאיה מילרד-גבעון, מנהלת הדרכה וביומימיקרי, מייסדת שותפה,
The Natural Step Israel

אירועים נוספים