פורום מנהלי סביבה וקיימות : אזורי תעשיה ומועצות תעשייתיות ירוקות

17 ינואר, 2018

פורום מנהלי סביבה וקיימות : אזורי תעשיה ומועצות תעשייתיות ירוקות. בהשתתפות המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה וביה"ס פורטר ללימודי סביבה, אוניברסיטת תל אביב.

 

09:00 התכנסות ופתיח קצר

09:30 תעשייה ותושבים – בין ממשק לעימות

שלמה כץ, מנהל מחוז צפון במשרד להגנת הסביבה

10:00 קידום אזורח תעשייה ברי קיימא בישראל

ד"ר דוד אסף, מנהל תחום ביבה בתעשייה, משרד הכלכלה

שירי סלומון, יועצת, DHV MED

10:45 הפסקת קפה

11:00 סימביוזה תעשייתית – מקרי בוחן

ד"ר ורד בלאס, חוקרת מביה"ס פורטר ללימודי סביבה

11:30 תנאים משלימים ברישיון עסק – טרום חקיקת חוק רישוי סביבתי משולב

עו"ד עידית רייטר, שותפה, מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן

12:00 פאנל "ממועצות תעשייתיות ועד אזורי תעשייה ירוקים – דרכים שונות להכיל תעשייה לצד תושבים"

הנחייה: אורית נבו, אסטרטגיה תקשורתית סביבתית

משתתפים: עו"ד שרית גולן שטיינברג, חברת מועצת העיר חיפה

ד"ר אבי לובצ'יק, מהנדס איכות סביבה, אינטל קריית גת

אינג' אנדריי אוזן, ראש מועצה תעשייתית מאות חובב לשכבר

13:00 ארוחת צהרים

אירועים נוספים