פורום מזכירי חברות ציבוריות

28 ינואר, 2020

משרדנו קיים מפגש ראשון של פורום מזכירי חברות ציבוריות, אשר נועד להיות בית מקצועי להיבטים פרקטיים למזכירי חברות ציבוריות. את הפורום אשר הוקם ביוזמת משרדנו ו-ACC Israel, הובילו עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון במחלקת תאגידים ושוק הון במשרדנו; עו"ד בכירה הדר ציקינובסקי שהרבני, ממחלקה זו; ועו"ד ענבל בן ארצי, יועצת משפטית ומזכירת חברה, אי. בי. אי. בית השקעות (מיוזמות הפורום).
במסגרת הפורום נדונו נושאים פרקטיים חשובים הנמצאים על סדר יומם של מזכירי חברות ציבוריות.

 

9:00       התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר

9:30-9:40 דברי פתיחה

עו"ד גור נאבל, ראש תחום חברות ושוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון

נירה פורן, מנהלת ACC Israel

עו"ד ענבל בן ארצי, ראש פורום מזכירי חברות ציבוריות, ACC Israel, יועצת משפטית ומזכירת החברה, אי. בי. אי. בית השקעות

9:40-10:20 עסקאות בעלי עניין – זיהוי, הליכי אישור והתאמת נהלים

עו"ד גור נאבל, ראש תחום חברות ושוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון; ועו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני, עורכת דין בכירה במחלקה זו, גולדפרב זליגמן

10:20-10:40         פרוטוקולים: תמלול – תקציר ומה שביניהם; דיון פתוח

עו"ד ענבל בן ארצי, ראש פורום מזכירי חברות ציבוריות, ACC Israel, יועצת משפטית ומזכירת החברה, אי. בי. אי. בית השקעות

10:40-11:05         מידע פנים – מה ייחשב כמידע פנים, נוהל בדיקות ותיעוד פנימי

עו"ד גור נאבל, ראש תחום חברות ושוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון; ועו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני, עורכת דין בכירה במחלקה זו, גולדפרב זליגמן

11:05-11:20         עיכוב מידע – 'שקט, זה סוד'

עו"ד גור נאבל, ראש תחום חברות ושוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון; ועו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני, עורכת דין בכירה במחלקה זו, גולדפרב זליגמן