מפגש פורום החברות הציבוריות של ACC Israel וגולדפרב זליגמן

10 אוקטובר, 2018

מפגש מקצועי עבור יועצים משפטיים פנימיים בחברות ציבוריות אשר עסק בסוגיות מגוונות הנמצאות על סדר היום המשפטי-עסקי, בתחומי שוק ההון, חברות וניירות ערך. דובר מרכזי : פרופ' דוד האן.

 

08:30-09:10 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר
09:10-09:15 דברי פתיחה
עו"ד נחמה ברין, שותפה, ראש מחלקת חב רות ושוק הון, גולדפרב זליגמן.
.ACC Israel – עו"ד תחיה רותם פורטס, ראש פורום חברות ציבוריות ב
09:15-10:00 חוק חדלות פירעון החדש: יעדים, מבנה, ואתגרי השוק העסקי
פרופ' דוד האן, הפקולטה למשפטים אונ' בר-אילן; לשעבר הכונס הרשמי.
10:00-10:40 אחריות נושאי משרה על-פי חוק חדלות פירעון החדש
עו"ד אהרון מיכאלי, שותף, ראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות חדלות פירעון, גולדפרב זליגמן.
10:40-11:00 משולחנה של רשות ניירות ערך – עדכונים אחרונים ברגולציה, פסיקה וחקיקה
עו"ד נחמה ברין, שותפה , ראש מחלקת חברות ושוק הון, גולדפרב זליגמן.
עו"ד מירב קינן וגנר, שותפה, מחלקת חברות ושוק הון, גולדפרב זליגמן.

אירועים נוספים