מפגש פורום החברות הציבוריות של ACC Israel וגולדפרב זליגמן

13 פברואר, 2019

הדו"ח השנתי 2018 – חידושים שחשוב להכיר.

 

09:00-09:30 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר
09:30-09:40 דברי פתיחה

עו"ד נחמה ברין, שותפה , ראש מחלקת חברות ושוק הון, גולדפרב זליגמן.
.ACC Israel – עו"ד תחיה רותם פורטס, ראש פורום ח ברות ציבוריות ב
09:40-10:05 חידושים והיערכות לקראת הדו"ח השנתי 2018

עו"ד תמר לוז, שותפה וסגנית ראש מחלקת ח ברות ושוק הון, גולדפרב זליגמן
10:05-10:30
אחריות נושאי משרה – היבטים ביטוחיים והערכות נדרשת של היועץ המשפטי
עו"ד עידו גונן, שותף וסגן ראש מחלקת חברות, מימון, בנקאות וביטוח, גולדפרב זליגמן

10:30-11:00
מבט על מגמות נוכחיות ועתידיות בליטיגציה תאגידית – ניתוח וכלים מעשיים
עו"ד חגית בלייברג, שותפה וראש מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות , גולדפרב זליגמן

אירועים נוספים