ערך לצרכי מכס – הסיכונים והאפשרויות

26 מרץ, 2015

יום עיון ייעודי ליובאנים בנושא חדשות בתחום הערך לצרכי מכס ותצהיר יבואן.
בשיתוף עם פירמת ראיית החשבון – BDO.

09:30-10:30     "הערך לצרכי מס" – הדין בישראל והצצה אל אירופה וארה"ב, עו"ד אילת יצחקי

10:30-11:30     תצהיר יבואן והיבטים פרקטיים הנוגעים ליבואנים, עו"ד גיל נדל