על פרשת דרכים: תום תקופת שלוש השנים למדיניות התגמול – דיון, אישור ומבט לעתיד

06 אפריל, 2016

מפגש 'שולחן עגול' לקראת אישור מחדש של מדיניות התגמול.
בשיתוף עם פירמת ראיית החשבון BDO ובנק מזרחי טפחות.

08:30-09:15 התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר

09:15-09:20 דברי פתיחה – עו"ד טל עצמון, שותף, ראש מחלקת מיסים ותגמול בכירים

09:20-09:40 תגמול בכירים – עדכוני רגולציה ולקחים ממדיניות התגמול הראשונה

עו"ד שגית שובל מוקד, שותפה במחלקת מיסים ותגמול בכירים

09:40-10:00 היערכות לסבב השני של אישורי תגמול בחברות הציבוריות

גב' ענת גואטה, מנכ"לית חב' הייעוץ אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

10:00-10:20 בנצ'מרק ומגיניותה תגמול

פרופ' משה צבירן, דקאן הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב

10:20-11:00 כיון פתוח ושאלות