עיצומים כספיים על יבואנים/עוסקים עקב הפרת דיני התקנים – כיצד נכון להיערך?

09 יוני, 2021

הממונה על התקינה הודיע כי החל מיום 1.7.21 יוטלו עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא. בוובינר הנוכחי הצגנו במה מדובר ומה ניתן וצריך לעשות.

על מה סיפרנו?

• מהם עיצומים כספיים?
• באילו מקרים העיצומים יוטלו?
• כיצד ניתן להימנע מעיצום כספי?
• קיבלתי עיצום כספי – מה עושים?