עיכבון וקיזוז – הסדרים משפטיים שכל יבואן, יצואן, סוכן מכס ומשלח בינלאומי חייב להכיר 

24 מרץ, 2021

עיכבון וקיזוז כספים הם שני כלים משמעותיים ועוצמתיים העומדים לרשות צדדים בהתקשרויות עסקיות שונות. מוצאים אותם בחוזים, בשטרי מטען ובמסמכים נוספים והם בעלי תוקף משפטי גם אם אין סעיף מפורש בהסכם.

אתה חייב לי כסף? לא תקבל את המכולה שאני מוביל עבורך. גרמת לי נזק? אקזז לך מהסכומים שאני חייב לך.

על מה סיפרנו:

• מהו עיכבון?
• מהו קיזוז?
• האם הם מוסדרים בחוק?
• האם הסכם בין הצדדים גובר על החוק?