עדכונים ותחזיות לשנת 2016

24 דצמבר, 2015

כנס בשיתוף פירמת ראיית החשבון – KPMG, ובהנחייתו של מר חגי גולן, עורך ראשי בגלובס.
בהשתתפותם של מר אלפרד אקירוב (יו"ר קבוצת אלרוב), מר עמי אראל (יו"ר דריקטוריון סלקום) ומר גבי רוטר (בעלים ומנכ"ל משותף, קסטרו).

התכנסות 08:15-09:00
דברי פתיחה 09:00-09:30
רו"ח ערן שלו, שותף מנהל, KPMG סומך חייקין
עו"ד אלי זהר, יו"ר גולדפרב זליגמן
2016 לאן? על שולחנה של ועדת הכספים 09:30-10:00
ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים בכנסת
כששיקול הדעת העסקי מונח על המוקד – תובענות ייצוגיות,  10:00-10:20
תביעות נגזרות, ניהול ומה שביניהם
עו"ד נחמה ברין, ראש מחלקת חברות ושוק הון, גולדפרב זליגמן
עו"ד אהרן מיכאלי, ראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות וחדלות פירעון, גולדפרב זליגמן
המהפכה החשבונאית שבדרך: חכירות ומכשירים פיננסים 10:20-10:45
רו"ח דני ויטאן, שותף, ראש המחלקה המקצועית, KPMG סומך חייקין

הפסקת קפה 10:45-11:00
המהפכה החשבונאית שבדרך: צד ההכנסות 11:00-11:20
רו"ח עידו גרינבוים, שותף, המחלקה המקצועית, KPMG סומך חייקין
תחזיות עסקיות 2016: אתגרים בשוקי הנדל"ן, התקשורת והקמעונאות מנחה: חגי גולן, עורך ראשי, גלובס 11:20-12:00
אלפרד אקירוב, יו"ר קבוצת אלרוב
עמי אראל, יו"ר דירקטוריון סלקום
גבי רוטר, בעלים ומנכ"ל משותף, קסטרו
כלים מעשיים בים של אכיפה מוגברת – היערכות לקראת 2016 12:00-12:20
עו"ד עמית לוי, שותף וראש הפורום המקצועי, גולדפרב זליגמן
משולחנה של רשות ניירות ערך 12:20-12:45
רו"ח יבגני אוסטרובסקי, סגן הכלכלן הראשי, מחלקת תאגידים, רשות ני"ע
ארוחת צהריים 13:00-13:30