סיכון בעלות וחזקה – מונחי חובה בסחר חוץ

07 יולי, 2021

כל מי שעוסק בסחר חוץ נתקל במונחים סיכון, בעלות וחזקה, ובשאלות הקשורות להם. את הוובינר הקרוב
נקדיש לעניין זה.

נעסוק בנקודות הבאות:

מהי בעלות?
האם הבעלות עוברת עם מסירת שטר המטען לקונה?
האם כשאני מחזיק בסחורה אני הופך אוטומטית לבעלים שלה?
כיצד כל זה קשור לאינקוטרמס?
האם יש חקיקה בינלאומית בעניין?