סיור בנפתולי הסיווג בעקבות פסק הדין בענין סיווג "סנדלי דנבר"

10 מרץ, 2021

לפני כחודשיים, ניתן פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה בעניין סיווג "סנדלי דנבר". פסק דין זה מעניק מסגרת מצוינת לדיון בסיווג מוצרים לפי תעריף המכס ומציג את הדרך בה בתי המשפט ניגשים לענייני סיווג.

על מה סיפרנו:
"סנדלי דנבר" – תזכורת קצרה
מה הכוונה בביטוי "מהסוג המשמש לרכב מנועי"?
מה ההבדל בין "לרכב מנועי" לבין "ברכב מנועי"
מה ההבדל הסיווגי בין "ארוניות לרכב" ובין "סנדלי דנבר"?