סוכן קניה, סוכן מכירה, מתווך ומה שביניהם. האם העמלות חייבות במסי יבוא?

27 ינואר, 2021

דיני המכס קובעים מתי יש להוסיף לערך הטובין את העמלות המשולמות לסוכנים ולמתווכים שונים.

בוובינר עסקנו בנקודות הבאות:

מיהו סוכן קניה?
מיהו סוכן מכירה?
מיהו מתווך?