'סוגרים שנה' – חידושים והיערכות לכתיבת הדו"ח השנתי 2019

07 ינואר, 2020

יום עיון "סוגרים שנה" של פורום החברות הציבוריות שלACC Israel וגולדפרב זליגמן, מפגש מקצועי עבור יועצים משפטיים פנימיים בחברות ציבוריות, אשר עסק בסוגיות מגוונות הנמצאות על סדר היום המשפטי-עסקי, בתחומי שוק ההון, חברות וניירות ערך. והפעם – חידושים והיערכות לקראת הדו"ח השנתי.

 

09:00-09:30       התכנסות ורישום – קפה ומאפה של בוקר

09:30-09:40       דברי פתיחה

עו"ד דובי זולטק, שותף וראש מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

עו"ד תחיה רותם פורטס, ראש פורום חברות ציבוריות ב- ACC Israel

09:40-10:15      עדכוני וחידושי רגולציה לקראת הדו"ח השנתי

עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

עו"ד הדר ציקינובסקי שהרבני, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

10:15-10:40      'הקול מבפנים' – על מוסדיים, חתמים, פעילים ומה שביניהם

ליאור פייס, מנכ"ל רוסאריו קפיטל

10:40-11:20      'זהירות מוקשים' – סעיפים נבחרים בדו"ח השנתי

עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

 

11:20-11:40      'פעם בשנה' – רשימת החלטות ופעולות שנתיות לריענון

עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

 

אירועים נוספים