סוגיות מורכבות בהגבלים עסקיים ותחרות

08 פברואר, 2022

גולדפרב זליגמן שמחים להזמינכם לוובינר בשיתוף איגוד הדירקטורים בישראל על סוגיות מורכבות בהגבלים עסקיים ותחרות.

10:00-10:10 התכנסות ודברי פתיחה
עו"ד מיכל מור קופל, מנכ"לית איגוד הדירקטורים בישראל

10:10-10:30 שיתופי פעולה במכרזים: אפשרויות הפעולה לאור גילוי הדעת של הרשות
עו"ד בועז גולן, ראש מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות
רשות התחרות הקשיחה במידה משמעותית את התנאים לשיתופי פעולה
בהלכים מכרזים ומעין מכרזים. נדון בשינויים ובדרכי הפעולה
האפשריות לאורם.

10:30-11:00 אחריות דירקטורים להפרות חוק התחרות
עו"ד נמרוד פראוור, סגן ראש מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות
חוק התחרות משית אחריות על דירקטורים, בהתאם לנסיבות
הפרטניות של פעילות הדירקטור בחברה ומעורבותו במעשה ההפרה.
נדון בנסיבות אלה ובדרכי התגוננות מפני אחריות.

11:00-11:20 פתחו של טרנד חדש בדיני התחרות – הגבלות על עיסוק מנהלים ועובדים
עו"ד זהר דוד, שותפה, מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות
ממשל ביידן פרסם כי בדעתו להתערב מכוח דיני התחרות בהגבלות עיסוק
על עובדים ומנהלים. שינויים בדיני התחרות בארה"ב מחלחלים לישראל.
נבחן את המגמות וכיצד למנוע הפרות בדיעבד.