סדנת SAAS בשיתוף Keybanc

30 אוקטובר, 2019

סדנת SaaS בשיתוף עם Keybanc. הסדנה עסקה במדדים התפעוליים והפיננסיים הקריטיים לניהול ולהערכת הביצועים של חברות SaaS.

09:00-09:30 Welcome & Registration
09:30-09:45 Opening Remarks
Adv. Sharon Aloni, Partner in the International Corporate and Securities
Department, Goldfarb Seligman
Mr. Jonathan Stankler, Managing Director, Investment Banking, Europe & Israel, KBCM Technology Group
Mr. Michael O'Hare, Managing Director, Investment Banking, Software & Security, KBCM Technology Group
09:45-11:30 Mr. Adam Noily, Director, Investment Banking, Software & Security, KBCM Technology Group
11:30-12:00 Q&A