סדנת SAAS בשיתוף KeyBanc

14 נובמבר, 2018

סדנת SaaS בשיתוף עם Keybanc. הסדנה עסקה במטריקס התפעולי והכלכלי החיוני לניהול והערכה של פעילות חברות SaaS.

 

08:30-09:15 Welcome & Registration
09:00-09:15 Opening Remarks
Adv. Michael Heller, Partner, Goldfarb Seligman & Co.
Mr. Jonathan Stankler, Managing Director, Investment Banking, Europe &
Israel, KBCM Technology Group
Mr. Michael O'Hare, Managing Director, Investment Banking, Software &
Security, KBCM Technology Group
09:15-11:00 Mr. Adam Noily, Director, Investment Banking, Software & Security, KBCM
Technology Group
11:00-11:30 Q&A