'נקודת רתיחה' אירוע בתחום שוק ההון וההנפקות לחברות טכנולוגיה

17 פברואר, 2021

גל הנפקות סוחף את הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בדגש על חברות טכנולוגיה.
וובינר מקצועי ביוזמת משרד גולדפרב זליגמן בו הוענקו כלים יישומיים בדרך -IPO.

10:30-10:40 – דברי פתיחה
עו"ד גור נאבל, ראש תחום שוק הון, גולדפרב זליגמן
עו"ד קרין מאיר רובינשטין, מנכ"לית ונשיאת האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות

10:40-10:55 – פאנל מומחים – סטטוס, טרנדים ודגשים מנקודת מבט המשקיעים
מר שי נבו, משנה למנכ"ל, פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ
מר לירן רזמוביץ', מנכ"ל, דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ
עו"ד גור נאבל, ראש תחום שוק הון, גולדפרב זליגמן
עו"ד הוד מימון, שותף, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

10:55-11:15  – היערכות משפטית נכונה ל-IPO – איך עושים את זה נכון?
משלב ההכנה ועד המפגש עם הכסף ואיך נראה היום שאחרי
עו"ד גור נאבל, ראש תחום שוק הון, גולדפרב זליגמן

11:15-11:30 – היבטים חשבונאיים ומיסויים לקראת הנפקה
רו"ח גיא ענבי, שותף, מחלקת טכנולוגיה, KPMG סומך חייקין

11:30-11:45 – סיכום ושאלות לפאנל המומחים