ניהול אירוע סייבר – סיכונים והמלצות

02 פברואר, 2021

בשנה החולפת חלה עלייה משמעותית בהתקפות סייבר ואירועי סייבר בחברות וארגונים. הנזק לארגון כתוצאה מאירוע סייבר עלול להתבטא בנזקים כספיים משמעותיים ביותר, בנזקים תדמיתיים וכן בתביעות אחריות אישית נגד נושאי משרה.

במסגרת הוובינר סקרנו מספר היבטים של אירועי סייבר ודרכים שונות בהן הארגון ונושאי המשרה יכולים לפעול להקטנת החשיפה לנזק אפשרי.

הוובינר מיועד למנכ"לים, יועצים משפטיים, דירקטורים ונושאי משרה נוספים.

11:30-11:40 דברי פתיחה

עו"ד שרון גזית, שותפה וראש מחלקת חברות וטכנולוגיה

11:40 – 12:00 האם טרם רכשתם ביטוח סייבר? המלצות ועיקרי הכיסוי
עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שותפה, תחום ביטוח וניהול סיכונים

12:00 – 12:20 חובות וחשיפות נושאי משרה בקשר עם סיכוני סייבר
עו"ד חגית בלייברג, שותפה וראש מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות

12:20-12:40 ניהול אירועי סייבר במתאר כופרה – לשלם או לא לשלם?
סא"ל (במיל') דורון הדר , שותף מייסד, קריטיקל אימפקט