משקיעים באחריות

05 אוגוסט, 2020

במפגש למשקיעים מוסדיים בנושא השקעות אחראיות של משרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן ושל פירמת הייעוץ Deloitte, עסקנו בהשקעות אחראיות ככלי של משקיעים מוסדיים לניהול אסטרטגי של פורטפוליו ההשקעות ולעידוד השוק להתנהלות נאותה יותר. במסגרת זו, הוצגו המגמות האחרונות בתחום ההשקעות בכלל וברגולציה בפרט, חדשנות מתווי ההשקעה, מסלול רשות החדשנות העכשווי להשקעות מוסדיים בהייטק וכן נדון בפעילויות אחריות תאגידית של ארגונים כהשקעה עסקית.

על סדר היום:

10:00-10:15    דברי פתיחה

אירנה בן יקר, ראש המרכז הישראלי לממשל תאגידי, Deloitte

עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

עו"ד שירין הרצוג, שותפה, גולדפרב זליגמן

10:15-10:30      לבחון את שורת הרווח המשולשת

מגמות גלובליות ומקומיות של השקעות אחראיות בעידן הפוסט-קורונה

אירנה בן יקר, ראש המרכז הישראלי לממשל תאגידי, Deloitte

10:30-10:45      חדשנות מתווי השקעה ומגמות רגולציה

יוזמות מתווי השקעה חדשות אל מול רגולציה מסורתית

עו"ד גור נאבל, שותף וראש תחום שוק הון, מחלקת תאגידים ושוק הון, גולדפרב זליגמן

11:00–10:45      אחריות תאגידית כהשקעה עסקית

מודלים להטמעת אחריות חברתית בבסיס הפעילות העסקית המניבה

נעם תל-ורד, מנהלת פרקטיקת הייעוץ לאחריות תאגידית, Deloitte

11:15–11:00      למקומות, היכון, השקע!

מסלול חדש של רשות החדשנות מעודד השקעות מוסדיים בהייטק

עו"ד שירין הרצוג, שותפה, גולדפרב זליגמן

11:30–11:15      סיכום